top of page
Vyplněním tohoto formuláře můžete odvolat svůj výslovně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.
 
Po odvolání souhlasu nebudeme žádné Vaše osobní údaje dále zpracovávat, s výjimkou údajů, pro jejichž další zpracování existuje zákonný důvod (například povinnost vést účetnictví či daňovou evidenci).

Jméno a příjmení *

Email: *

Telefon

Odvolání souhlasu *

Vaše údaje nebudou dále zpracovávány.

bottom of page